Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2013

4778 bbe8 420
Reposted fromwaterchild09 waterchild09 viawhoever whoever
fibberioza
The Church of the Resurrection, Saint Petersburg, Russia
Reposted frombethgadar bethgadar viawhoever whoever
fibberioza

January 12 2013

fibberioza
3334 592a 420
fibberioza
9571 2769 420
Reposted fromfelicka felicka viawhoever whoever
fibberioza
fibberioza
4267 7dac 420
Reposted fromMerlinka Merlinka viaSayid Sayid

January 05 2013

fibberioza
the future
Reposted fromcube cube vialouve louve

December 30 2012

fibberioza
WWI facial prosthesis
Reposted fromlouve louve
fibberioza
Reposted fromInslia Inslia viaBaraszka Baraszka
6515 23ac 420

ostealjewelry:

Incredibly rare: Three whitetail bucks locked horns in battle and drowned together in a creek in Ohio.

Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialouve louve

November 18 2012

fibberioza
Reposted fromuhuh uhuh vialouve louve
fibberioza
0979 000f 420
Reposted fromDasKilian DasKilian vialouve louve
fibberioza

Ręce można też ogrzać
i o garnuszek
w którym jest gorąca kawa

jeśli na świecie
jest już tak zimno

— Różewicz
Reposted frompoppyseed poppyseed viaBaraszka Baraszka
fibberioza
Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów.
— Tadeusz Różewicz/Kartoteka
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viaBaraszka Baraszka

November 09 2012

fibberioza
Reposted fromlouve louve

October 12 2012

fibberioza
8575 9e2b 420
Reposted frommagdazieba magdazieba

September 24 2012

fibberioza
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.

(wychrypane głosem, od którego cierpnie skóra)
Świetlicki.
Reposted fromkita kita viafajnychnielubie fajnychnielubie
fibberioza
St. Paul’s Cathedral from Ludgate Hill, London, E.O. Hoppé, 1925.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
fibberioza
miejsce, w tym także miasto, to zawsze ktoś. bez osoby miejsce po prostu nie istnieje. dotyk czyni miejsce. trwać w dotyku to tyle, ile mieć miejsce; coś miało miejsce, bo mnie to dotknęło, wiersz miał miejsce, gdyż zostałem dotknięty. i jeszcze - tyle mnie, ile miejsca zajmuję, ile kontaktu mogę nawiązać, ile mogę dotknąć, wziąć (w ręce, na siebie, na język)
— karolina felberg, świetlik w mieście w: mistrz świata, szkice o twórczości marcina świetlickiego
Reposted frometa eta viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl